วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1(flash)
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1(flash)
เข้าดูสื่อการสอน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 D ด้วยโปรแกรม Flash 8 ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์ 

การติดตั้งโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การเปิดโปรแกรม 
flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การลอกลาย 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ frame by frame 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion tween 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การใส่คำสั่งให้ภาพเคลื่อนไหวหยุด ด้วยโปรแกรม 
flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การสร้างปุ่มลิงค์ 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการวาดต้นไม้อย่างไรให้สวย 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการทำก้อนเมฆลอยสวนทางกัน 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการสร้างแสงตะวันหมุน 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการทำภาพเบลอชัด 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล