กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิ่นนภา อุทธา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3