การใช้งานโปรแกรม Powerpoint
การใช้งานโปรแกรม Powerpoint
เข้าดูสื่อการสอน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Power point ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์ 

1. การทำtitleนำเสนองาน powerpoint 2016 EP1
คลิกที่นี่--> 
https://www.youtube.com/watch?v=GNO8PFKQjCY&t=2s 

2. การทำtitleนำเสนองาน powerpoint 2016 EP2

คลิกที่นี่ ---> https://www.youtube.com/watch?v=6KPqFK7OdU8