โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

เข้าดูสื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์


การกำหนดรหัสเปิดไฟล์Excelและรหัสป้องกันการแก้ไขข้อมูล
คลิกที่นี่ >>>
https://www.youtube.com/watch?v=5okbhl-BpyA