แบบสำรวจรายวิชาแนะแนว (ครูพนิดา)
แบบสำรวจรายวิชาแนะแนว (ครูพนิดา)
แบบสำรวจความสนใจในอาชีพ รายวิชาแนะแนว ปีการศึกษา 2562 สอนโดยครูพนิดา ธงจันทร์

สำรวจความสนใจในอาชีพ ม.2 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-4JWzXvlxl-jE6Vw7asmAhy_11L7viP0dk8X1mZhC60OFAQ/viewform

สำรวจความสนใจในอาชีพ ม.3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrk3rnK5PAXQRyTq4kRQdeyw-vbDNqDdIRE8gXNozLPY2hnQ/viewform