แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (สอนโดย ครูพนิดา  ธงจันทร์)

1. ประเภทของข้อมูล
ทำแบบฝึกหัดคลิกที่นี่-->
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefsVLT_HfWxGl2qbghpdQwNoUG466j-k127U4GaksyK0e6Pg/viewform