โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (สอนโดย ครูพนิดา  ธงจันทร์)

1. ประเภทของข้อมูล
ทำแบบฝึกหัดคลิกที่นี่-->
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefsVLT_HfWxGl2qbghpdQwNoUG466j-k127U4GaksyK0e6Pg/viewform