โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
อนุบาล
อนุบาล

ตารางออกอากาศDLTV


อนุบาล 2 เข้าบทเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/teachplan/lists/11/90043/0

อนุบาล 3 เข้าเรียนที่ https://dltv.ac.th/teachplan/lists/12/90043