โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
ผลงานนักเรียน
การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นจาก Google frome
รายละเอียดผลงาน
1. ชื่อแบบสำรวจ นักเรียนชอบใส่ชุดมาโรงเรียนอะไรมากที่สุด ? ผู้จัดทำ นาย วรายุส สีโนนสูง

2. ชื่อแบบสำรวจ...............................ผู้จัดทำ..........................
คลิ๊กลิงค์ >>  ..........................................................

3. ชื่อแบบสำรวจ...............................ผู้จัดทำ..........................
คลิ๊กลิงค์ >>  ..........................................................

4. ชื่อแบบสำรวจ เมื่อจบ ม.3 แล้วอยากเรียนต่อที่ไหน ?     ผู้จัดทำ ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี

คลิ๊กลิงค์ >>https://forms.gle/gTarBjzfr7XcZAnk6

5. ชื่อแบบสำรวจ...............................ผู้จัดทำ..........................
คลิ๊กลิงค์ >>  ..........................................................

6. ชื่อแบบสำรวจ...............................ผู้จัดทำ..........................
คลิ๊กลิงค์ >>  ..........................................................

7. ชื่อแบบสำรวจ  นักเรียนชอบรับประทานอาหารกลางวันอะไรมากที่สุด?ผู้จัดทำ  นางสาว สุจินดา  พรไธสง

8. ชื่อแบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ชอบกีฬาชนิดใดและไม่ชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดผู้จัดทำนางสาว ชมพูนุช ศรีคุณ


9. ชื่อแบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ชอบกินผลไม้อะไรผู้จัดทำเด้กหญิงอุมากร ปริวันตัง


10. ชื่อแบบสำรวจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ชอบเรียนวิชาใดเเละไม่ชอบวิชาใดมากที่สุดเพราะเหตุใด  ผู้จัดทำน.ส ศตพร ไชยเม็ง

11. ชื่อแบบสำรวจ เเบบสำรวจความสนใจของนักเรียนบ้านโคกกุงด้านกีฬา จัดทำ ด.ญ.สุพิชญา พรไธสง
คลิ๊กลิงค์ >>  https://forms.gle/23EupXQ5n4La82WM6

12. ชื่อแบบสำรวจ นักเรียนในโรงรียนมาโรงเรียนด้วยพาหนะอะไร  ผู้จัดทำ เด็กหญิงสายธาร ขันทะศิลา

13. ชื่อแบบสำรวจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ใช้เวลาศึกษาหรือค้นหาอะไรบ้างในมือถือผู้จัดทำ นางสาวอริสา กากแก้ว
14. ชื่อแบบสำรวจ แบบสำรวจนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนบ้านโคกกุงชอบทำกิจกรรมอะไรในยามว่าง
ผู้จัดทำ เด็กหญิงทยพร แพนไธสง
15. ชื่อแบบสำรวจ...............................ผู้จัดทำ..........................
คลิ๊กลิงค์ >>  ..........................................................

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,14:49   อ่าน 330 ครั้ง