โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) ป. 2 เรื่อง ฝึกทักษะการพิมพ์
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,11:18  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2D ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:39  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นcomic strip ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:37  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:36  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2D ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:31  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง ทักษะการสังเกต ผ่านกระบวนการทดลอง โดยการทดลองปลูกถั่วเขียว
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:25  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง ทักษะการวัดและการสังเกต
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,16:29  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอน การงานอาชีพ ป. 5 เรื่อง การซักผ้าและรีดผ้า
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,15:58  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง การดูดซับน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,15:42  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การนำวัสดุประเภทผ้ามาทำเป็นของเล่น
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,15:41  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..