ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอน On demnd
ชื่ออาจารย์ : นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,15:48  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN ครูธันยาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,15:37  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (ว PA)
ชื่ออาจารย์ : นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,15:36  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..