ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 (ระดับชาติ)
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,15:18  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันอันที่ 1 การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน2 D งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,15:16  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การต่อสายแลน ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,15:13  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอนการงานฯ ป.6 เรื่องการชำต้นมะกรูดในขวดพลาสติก
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,15:04  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ป.2 เรื่องทักษะการตั้งสมมติฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,14:59  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..