ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:24  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น comic trip ระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:24  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:23  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2D ระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:21  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:19  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนัดเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นcomic strip ระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:10  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนัดเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:10  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนัดเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2D ระดับกลุ่มโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:05  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ซ่อมคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติด
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,10:34  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 (ระดับชาติ)
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ธงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,15:18  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..