ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การ์ตูนแอนนิเมชัน 2D แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (สอนโดยครูพนิดา ธงจันทร์)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง ม.2
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2562,15:40   อ่าน 165 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การ์ตูนเรื่องสั้น comic strip เรื่องของฝากจากทางบ้าน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์ ม.3
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2562,15:21   อ่าน 291 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การ์ตูนเรื่องสั้น comic strip เรื่องเดินตามรอยพ่อ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์ ม.3
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2562,15:17   อ่าน 289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,19:55   อ่าน 555 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.1-3 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4(ระดับเขต)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ์,ด.ช.ชินวัตร ปิดตาระโพธิ์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,19:49   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอน การออกแบบโซฟา ด้วย SketchUp (สอนโดยคุณครูพนิดา ธงจันทร์)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:42   อ่าน 411 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างการตูนเรื่องสั้น comic strip ตอน เทียนไขที่รัก (สอนโดยคุณครูพนิดา ธงจันทร์)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:31   อ่าน 430 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
ชื่อนักเรียน : ด ช ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,12:12   อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
ชื่อนักเรียน : ด ช อดิศักดิ์ บุผาลา
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,12:11   อ่าน 373 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การ์ตูนแอนนิเมชั่น2D นิทานพอเพียง ผลงานนักเรียน ม.2
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ภุนุเดช สิริศรีจันทร์,ด.ช.เทิดไท ปุ้มสีดา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:40   อ่าน 270 ครั้ง