ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ออกแบบบ้าน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชาคริต สมนาม ม.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,15:49   อ่าน 186 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E-book อาเซียน (สอนโดยครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ปริญญา พรไธสง, ด.ช.ทวิรวัฒน์ ปุเรตัง
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,13:42   อ่าน 275 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E-book กำเนิดสุริยะ (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ปริญญา พรไธสง, ด.ช.ทวิรวัฒน์ ปุเรตัง
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2559,19:30   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E-book สถานที่ท่องเที่ยว (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ปริญญา พรไธสง, ด.ช.ทวิรวัฒน์ ปุเรตัง
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2559,19:20   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบห้องนอน (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เจษฎา อนุแสง ม.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,10:52   อ่าน 403 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบห้องครัว (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เจษฎา อนุแสง ม.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,10:51   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบโต๊ะกินข้าว (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เจษฎา อนุแสง ม.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,10:50   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ธรรมชาติ (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.นภัสกร ภายไธสง ป.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,10:49   อ่าน 271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนของฉัน 2 (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.นภัสกร ภายไธสง ป.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,10:48   อ่าน 534 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนของฉัน 1 (สอนโดย คุณครูพนิดา กำลา)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.นภัสกร ภายไธสง
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,10:46   อ่าน 674 ครั้ง