ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,19:55   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.1-3 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4(ระดับเขต)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ์,ด.ช.ชินวัตร ปิดตาระโพธิ์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,19:49   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอน การออกแบบโซฟา ด้วย SketchUp (สอนโดยคุณครูพนิดา ธงจันทร์)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:42   อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างการตูนเรื่องสั้น comic strip ตอน เทียนไขที่รัก (สอนโดยคุณครูพนิดา ธงจันทร์)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,13:31   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
ชื่อนักเรียน : ด ช ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,12:12   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
ชื่อนักเรียน : ด ช อดิศักดิ์ บุผาลา
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,12:11   อ่าน 87 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การ์ตูนแอนนิเมชั่น2D นิทานพอเพียง ผลงานนักเรียน ม.2
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ภุนุเดช สิริศรีจันทร์,ด.ช.เทิดไท ปุ้มสีดา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:40   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D นิทานอิสป เรื่อง ปูกับงู ผลงานนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโคกกุง
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง สอนโดนครูพนิดา ธงจันทร์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:31   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า ผลงานนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโคกกุง
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:24   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานคณิศาสตร์ ป.4 (สอนโดยนางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,09:58   อ่าน 45 ครั้ง